ALX Token

ALX token là token tiện ích, được thiết kế để có thể giao dịch trên các sàn giao dịch công khai.

Giá trị ALX token được quyết định bởi các hoạt động của thị trường chung.

Ngoài ra, ALX token cũng sẽ được sử dụng để giao dịch một chiều, đổi ra AIA token.

Tên
Ký hiệu
Số lượng tổng 0
Số lượng đã cung cấp 0
Tỉ giá hiện tại (ALX/USD) $ 0.00
Vốn hóa thị trường $ 0


Dữ Liệu Trực Tiếp

Công nghệ blockchain độc quyền của chúng tôi chạy trên nền tảng tài sản được mã hóa (Platform Cryptographic Asset), DCT. Các dự án được tài trợ với DCT hoặc được xây dựng trên nền tảng DCore đều đóng góp vào hệ sinh thái của DECENT.

 

COINMARKETCAP

ALX trên Sàn Giao Dịch

Tham gia bản tin của chúng tôi để biết tin tức giao dịch ALAX mới nhất.


AIA Token

AIA token được sử dụng trực tiếp trên ALAX Store để mua nội dung. Giá trị của AIA được cố định bởi giá trị tiền tệ nhất định (FIAT).

Người dùng cuối có thể sử dụng tiền tệ FIAT để nhận AIA token bằng cách quét mã QR tại mạng lưới cửa hàng bán lẻ hoặc thông qua chính ứng dụng bằng cách sử dụng ALX token.