Liên hệ

Văn phòng

DCore Asia Limited
Flexi-Space, 64 Smart-Space 3F
Units 908-915, Level 9, Cyberport 3
Core F, 100 Cyberport Road
Hong Kong

Cong Ty TNHH ALAX VN
+84 28 62 754 653
65/3 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp HCM, Việt Nam

E-mail cho chúng tôi

info@alax.io