Đội ngũ

Thành viên trong nhóm

Nhóm Quản Lý

Matej Michalko
Founder
Marek Chorvat
Project & Product Lead
Del Elson
VN Country Manager
Ashley Reeves
Parnerships & Marketing
Dave Fuller
IN Country Manager
Chris Tong
CN Country Manager

Nhóm Nghiên Cứu & Phát Triển

Nguyễn Đức Hưng
Project Manager
Phạm Quang Huy
JavaScript Team Lead
Nguyễn Quang Nhật
Android Team Lead
Lê Thị Hồng Hà
QC Manager
Minh
Lý Chấn Minh
QC Engineer
Võ Thị Hồng Nhiên
Product Designer
Đỗ Hà Quốc Trung
Front End Developer
Trần Hữu Khánh Văn
Front End Developer
Đỗ Hoàng Huy
Back End Developer
Hoàng Chiến Huy
DevOps Engineer
Lâm Quốc Chương
Android Developer
Đặng Trường Vũ
Android Developer
Phạm Thị Diệu Hiền
Office Manager
Nguyễn Ngọc Phú
Back End Developer
Nguyễn Hồng Tư
DevOps Engineer
Trần Bảo Phúc
Junior Helpdesk

Nhóm phát triển kinh doanh

Phan Thế Anh
Sales & Marketing Manager
Nguyễn Bích Ngọc
Marketing Manager
Dương Thanh Trúc
Sales & Marketing Associate
Bethany Lai
Marcom
Rosendo Tadefa Cariño Jr.
Community Manager
Arbiyan Christianto
Community Manager
2019-07-29 14.17.29
Nani Suryani
IN Marketing Assistant

Cố vấn

Marian Podmajersky
Blockchain Consultant
Xiaomin Wang
Advisor
Tomas Varga
Advisor
Peter Pongracz
Advisor
Richard Wang
Advisor
IMAGE 2018-07-24 11:24:35
Eric Liou
Advisor
Michal Magnusek
Product Owner MVP