Kỹ Thuật

ALAX sử dụng blockchain được tùy biến làm thành phần giao dịch dựa trên công nghệ blockchain DCore hiện có và có thể tận dụng tất cả các tính năng và khả năng vận hành hiện có trên DCore.

Lộ trình

2018
2019

DCore Blockchain

DCore được ra đời để cách mạng hóa phương pháp trao đổi dữ liệu số bằng cách cung cấp nội dung đơn giản hóa, phân tán, không giới hạn và phân phối dữ liệu cho các ứng dụng phân cấp.

Tìm Hiểu Thêm

Thành viên trong nhóm

Matej Michalko
Co-founder
Kalvin Feng
Co-founder

Nhóm Nghiên Cứu & Phát Triển

Del Elson
VN Country Manager
Nguyễn Đức Hưng
Project Manager
Phạm Quang Huy
JavaScript Team Lead
Nguyễn Quang Nhật
Android Team Lead
Lê Thị Hồng Hà
QC Manager
Minh
Lý Chấn Minh
QC Engineer
Võ Thị Hồng Nhiên
Product Designer
Đỗ Hà Quốc Trung
Front End Developer
Trần Hữu Khánh Văn
Front End Developer
Đỗ Hoàng Huy
Back End Developer
Hoàng Chiến Huy
DevOps Engineer
Lâm Quốc Chương
Android Developer
Đặng Trường Vũ
Android Developer
Phạm Thị Diệu Hiền
Office Manager

Nhóm phát triển kinh doanh

Rosendo Tadefa Cariño Jr.
Community Manager
Arbiyan Christianto
Community Manager
Marek Chorvat
Product Owner
Phan Thế Anh
Marketing Manager
Nguyễn Bích Ngọc
Marketing Executive

Cố vấn

Marian Podmajersky
Blockchain Consultant
Xiaomin Wang
Advisor
Tomas Varga
Advisor
Peter Pongracz
Advisor
Richard Wang
Advisor
IMAGE 2018-07-24 11:24:35
Eric Liou
Advisor
Michal Magnusek
Product Owner MVP