Cộng Tác

Hệ sinh thái ALAX cung cấp một giải pháp hấp dẫn cho các nhà phát triển game và phát hành game. Thời gian giao dịch nhanh chóng bởi nền tảng Dcore, phí giao dịch và hoa hồng thấp cùng với việc thanh toán bằng tiền mặt từ khách hàng giúp các nhà phát triển quản lý dòng tiền bán game và nội dung thanh toán trong game tốt hơn.

Đối Tác Hiện Tại

Trở Thành Đối Tác

Hãy trở thành thành viên của hệ thống thanh toán ALAX ngay, bạn sẽ tiếp cận được hàng triệu khách hàng không sử dụng dịch vụ ngân hàng trong khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương.