เทคโนโลยี

AlAX ใช้ระบบการสร้างบล็อกเซนเฉพาะขึ้นมาเหมือนกับส่วนนึงของการทำธุรกรรมที่อยู่บนพื้นฐานจากDCore เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ทำให้สามารถเข้าระบบและคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของDCore

แผนงาน

2018
2019

DCore บล็อกเซน

Dcoreถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลดิจิตอลโดยการแลกเปลี่ยนและทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ร่วมถึงแบ่งแยก และไม่มีขอบเขตของคอนเทน

หาข้อมูลเพิมเติม

ทีมสมาชืกR&D Team

Matej Michalko
Co-founder
Kalvin Feng
Co-founder

ทีมR&D

Del Elson
VN Country Manager
Hung Nguyen
Project Manager
Lewis Pham
JavaScript Team Lead
Nhat Nguyen
Android Team Lead
Keira Le
QC Manager
Minh
Minh Ly
QC Engineer
Nhien Vo
Product Designer
Trung Do
Front End Developer
Van Tran
Front End Developer
Richard Do
Back End Developer
Hector Hoang
DevOps Engineer
Chuong Lam
Android Developer
Vu Dang
Android Developer
Hien Pham
Office Manager

ทีมพัฒนาธุรกิจ

Rosendo Tadefa Cariño Jr.
Community Manager
Arbiyan Christianto
Community Manager
Marek Chorvat
Product Owner
Andy Phan
Marketing Manager
Maggie Ngoc Nguyen
Marketing Executive

ที่ปรึกษา

Marian Podmajersky
Blockchain Consultant
Xiaomin Wang
Advisor
Tomas Varga
Advisor
Peter Pongracz
Advisor
Richard Wang
Advisor
IMAGE 2018-07-24 11:24:35
Eric Liou
Advisor
Michal Magnusek
Product Owner MVP