ร้านแอพพลิเคชั่นสำหรับนักเล่มเกม

ALAX คือผู้จัดจำหน่ายโมบายเกมบนพื้นฐานระบบบล๊อกเซนเทคโนโลยีด้วยความตั้งในจะนำเสนอเกมใหม่ๆในธุจกิจเกมทั่วโลก

ALAX สโตร์

AlAX สโตร์ เปิดตัวครั้งแรกพร้อมกับคุณลักษณะพิเศษที่สามารถนำมาใช้ และสามารถดาวน์โหลดตามลิงห์ข้างล่าง. ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ในอนาคตของแอพพลิเคชั่นและยังสามารถประเมินให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในอนาคตต่อไป.

เราตั้งเป้าหมายจะเปิดดำเนิน ALAX สโตร์ในครึ่งปีแรกของปี2019

ดาวน์โหลด

เป้าหมาย

ง่ายๆ และราคาสมเหตุสมผลทีจะส่งต่อให้ลูกค้าโมบายแอพพลิเคชั่นและนักเกมทั่วโลกได้บนระบบบล็อกเซนเทคโนโลยี.

ความร่วมมือ

คุณมีความเป็นนักพัฒนาเกมส์อยู่ในตัวมั้ย

คุณลักษณะประโยชน์ที่แท้จริงที่ทาง ALAX สโตร์นำมาใช้คือนักพ้ฒนาได้พัฒนาตัวประสานงานหรือที่เรารู้จักในคำว่า อินเตอร์เฟส ให้สามารถกระจายสู้ผู้ขายเกมแบบไร้รอยต่อ ระบบประสานงานแบบอินเตอร์เฟสคุณนี้สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบของนักพ้ฒนาเกมและดาวน์โหลด หรือ อัพเดทเกม ต่างๆ ทั้งดูผลของสติของเกมแต่ละเกม แน่นอนคุณยังสามารถเข้าไปจัดการรายได้ในคร่าวเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายALAX

ด้วยวิธีการจ่ายเงินง่ายๆ.และราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้สามารถส่งต่อโมบายแอพพลิเคชั่นและเกมต่างๆสู่คนทั่วโลก จากประโยชน์จากกการใช้บล็อกเซนเทคโนโลยี.
ดาวน์โหลดGet it on Google Play

SDK

ใช้SDKของเราเพื่ออนุมัติซื้อขาย in-appและ จ่ายค่าบริการต่างๆ กับ AIA และ ALX โทเคนในโปร์เจตของคุณ

GITHUB ของเรา