ติดต่อเรา

ออฟฟิศ

DCore Asia Limited
Flexi-Space, 64 Smart-Space 3F
Units 908-915, Level 9, Cyberport 3
Core F, 100 Cyberport Road
Hong Kong

ALAX VN Co., Ltd
+84 28 62 754 653
65/3 Nguyen Minh Hoang Street, Ward 12, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

อีเมลมาหาเราได้ที

info@alax.io